Kommissorium ungdomsudvalget

Sammensætning

Ungdomsudvalget består af 8 personer fordelt med 2 træner/klubleder, 2 forældre og 4 ungdomsspillere. Træner/leder udpeges af bestyrelsen. Forældre og ungdom findes af trænerne. Udvalget skal være på plads 1. april hvert år.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarlig. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at Ungdommen fungere optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet. Skal sikre at talent strategien følges.

 Opgaver

Ungdomsudvalget har følgende opgaver;

 • Lave sæsonplan for ungdom
 • Beslutter hvilke stævne spillerne deltager i.
 • Kontakt til Træner
 • Konfliktløsning – spiller/forældre
 • Rekruttere trænere og indstiller relevante emner til bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for den endelige ansættelse.
 • Udarbejde kontrakter (omkostningsdækning/lønnet)
 • Information/kommunikation til spiller/forældre om bl.a.
 • træningsplaner, stævner, holdkampe, pointstævner.  
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan for træner
 • Tilmelding til stævner og mesterskaber
 • Tilmelde ungdomshold og spiller til pointstævner
 • Udarbejde referat på møderne til bestyrelsen og hjemmesiden.
 • Planlægge forældre og spiller møder
 • Materiale salg
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om ungdommen
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (september)

Kvalifikationer
Medlemmerne af ungdomsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer

 • Kommunikere
 • Konflikthåndtere
 • Motivere
 • Sætte mål
 • Modenhed (4 ungdomsmedlemmer)
 • Social orienteret
 • Engageret
 • Bordtennis faglig viden

 Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.

Den 08.04.2010

Udskriv Email