Kommissorium for aktivitetsudvalget

Sammensætning

Aktivitetsudvalget består af 5 personer bestående af det ansvarlige bestyrelsesmedlem og 4 menige udvalgsmedlemmer. De 4 øvrige udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest maj.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarlig. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal sikre at Brønshøj Bordtennis afholder aktiviteter der tjener klubben økonomisk og socialt.

Opgaver

Aktivitetsudvalget har følgende opgaver;

 • Samarbejde om arrangementer med BTK København
 • Arrangere juleturnering, Klubfester
 • Stå for salg af lotteri
 • Stå for afholdelse Copenhagen Ping Pong sammen med København BTK
 • Udarbejde referat på møderne
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om aktivitetsudvalget
 • Søgning af tilskud/fonde
 • Udarbejdelse af en årsplan i maj
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (januar)
 • Arrangere nye stævner

Kvalifikationer

Medlemmerne af Aktivitetsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Motivere
 • Sætte mål
 • Økonomisk ansvarlig
 • Visionær
 • Social orienteret

 Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.

Den 08.04.2010

 

Udskriv Email