Kommissorium for seniorudvalget

Sammensætning

 • 1 bestyrelsesmedlem
 • 1 seniortræner
 • 1 klubmedlem

 Udvalget skal være på plads i august.

 Ansvar & myndighed

 • Udvalget er ansvarlige for overholdelse af deres budget.
 • Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret.
 • Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
 • Skal sikre at klubben fungerer optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet.
 • Udvalget skal leve op til uddannelsespolitikken. 

 Opgaver

Senior/turneringsudvalget har følgende opgaver;

 • Holdsammensætning.
 • Indstilling vedr. ansættelse af trænere.
 • Tilrettelæggelse af seniortræning skal være disponibel (aug.)
 • Sportslige mål.
 • Konfliktløsning.
 • Information og kommunikation til medlemmerne og samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med ungdomsudvalget omkring talentudvikling.
 • Konfliktløsning.
 • Information og kommunikation til medlemmerne og samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med ungdomsudvalget omkring talentudvikling.
 • Udarbejde indstilling vedrørende afvikling af holdkampe.
 • Udarbejde referat for møderne til bestyrelsen og hjemmesiden.
 • Udarbejdelse af budgetønsker.
 • Tilbyde relevante efteruddannelseskurser.

Kvalifikationer

Medlemmerne af udvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Konflikthåndtere
 • Motivere
 • Sætte mål
 • Finde og udpege nøglepersoner
 • Social orienteret
 • Kende klubbens struktur til bunds
 • 3-5 gange årligt á 2 timer.

Mødefrekvens

 • 3-5 gange årligt á 2 timer.

 Den 08.04.2010

Udskriv Email