Referater generalforsamling

Referat fra general forsamling d 30 marts 2016.

Tilstede var 6 bestyrelses medlemmer og 14 klub medlemmer.

 

1. Valg af ordstyrer.

Esther blev valgt.

 

2. Valg af referent.

Michael blev valgt.

 

3. Formandens beretning.

Mads orienterer genereal forsamlingen om at, at han stopper som formand. Dette var ventet i og med Mads for lang tid siden har udtrykt at han ikke har tid pga. job og privatliv.

Årets sportslige resultater.

1 Guld ved DM.

4 Bronze ved DM.

Herrerne fik Bronze i hold DM turneringen, hvor vi tabte i semifinalen til Roskilde.

Damerne fik også Bronze i Hold turneringen.

Vi er også repræsenteret i Ungdom top 12.

Stævner.

Vi holder ikke det årlige stævne i Valby hallen, fordi der ganske simpelt ikke er økonomi i det.

I stedet prøver vi at holde veteran DM sammen med Amager. Hvor der er langt bedre muligheder for at tjene lidt penge til klubben.

 

4. DBTU Senior udvalg beretning ved Mads.

Brønshøjs eget hold er klar til den nye lands dækkende 1 division.

2 divisions holdet ser på nuværende tidspunkt ud som om de klarer sig og bliver i 2 division.

 

4.1 ØBTU Senior udvalg ved Ole.

Vores bedste serie 2 hold blev nr. 2 i rækken, og er dermed klar til at spille om oprykning.

De to andre serie 2 hold bliver i serie 2.

Serie 3 og serie 4 holdene bliver også i deres serier.

ØM Mesterskaber.

3 guld medaljer.

Mille forslår at klubben gør mere for at informere om stævner så vi kan få flere medlemmer med ud og spille når der er stævner.

Martin er enig og savner mere aktivitet og sammenhold i senior afdelingen.

 

4.2 Oldboys veteran udvalg ved Mads.

Vi har 4 spillere tilmeldt til veteran DM.

 

4.3 Ungdoms udvalg ved Emil.

Det går godt.

Begynder og øvede har masser af medlemmer.

Ungdom Elite er rykket sammen med CPH bordtennis om at skabe et endnu bedre trænings miljø.

Torben anerkender indsatsen og nævner det er godt at se at der er øget antal medlemmer i ungdoms afdelingen.

Flemming Larsen. Er ked af at der var meget få tilmelde ungdoms spillere ved ØM.

Emil og Mads forklarer at årsagen er at de bedste unge desværre ikke ligger vægt på det i forhold til DM og top 12 stævner.

 

4.4. 60+ Udvalg ved Torben.

Afdelingen har Ca. 75 – 80 medlemmer.

Det går rigtigt godt. De har mange aktiviter.

Mandags træning for pigerne. Gert og Esther laver super træning til de unge 60+ piger.

Fredags træning med Helge Kochman og Lars Møller.

De deltager i 2 mands holdturnering.

Ture til deres venskabs klub Falkenberg i Sverige.

Bedste forældre dag vor børnebørnene kan komme med i klubben og hygge sig med bordtennis og deres bedste forældre.

 

5. Regnskab og budget ved Bjarne.

Bjarne fortæller at han er en glad man fordi det for første gang i nogle år er lykkedes at komme ud med et lille overskud. Der var Ca. 2000 kr. i overskud.

Bjarne foreslår at overskuddet bliver overført til egenkapitalen. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Der kommer muligvis et nyt gebyr fra Københavns kommune, som vil blive lagt oven i kontingentet. Torben fra 60 + er d i dialog med kommunen for at finde en løsning på dette.

Der var en del spørgsmål i forbindelse med sammenlægningen af elite spillere med København. Der er nogen utryghed ved hvilke konsekvenser det kan få for Brønshøj i tilfælde af at den nye CPH Bordtennis klarer sig dårligt økonomisk.

De tilstede værende på general forsamlingen ønsker mere klarhed og overblik over hvordan den nye CPH Bordtennis er strikket sammen og evt. hvilke betydninger det har for Brønshøj juridisk og økonomisk.

Mads forklarer, at det vil blive billigere at drive eliten i det nye setup fordi at alle udgifter bliver delt mellem de ti modeklubber frem for at begge klubber har 2 gange udgifter, til trænere og elite spillere.

Der vil desuden blive afholdt en general forsamling i det nye CPH Bordtennis hvor det er meningen at Brønshøj og København begge skal have en klub mand hver repræsenteret i denne bestyrelse.

Der kom spørgsmål omkring om alle har betalt kontingent. Bjarne svarer at der er en del der stadig halter noget. Bestyrelsen vil arbejde på at finde løsninger på at alle der spiller i klubben betaler kontingent.

Kontingentet forbliver uændret for næste sæson.

Regnskabet blev godkendt af general forsamlingen.

 

6. Indkomne forslag.

John Kjær foreslår at hold der udebliver fra kampe selv skal betale bøde til DBTU / ØBTU hvis de udebliver fra kampe uden at informere Bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Michael foreslår at der ved kampafvikling for 3 mands hold stilles 2 borde til rådighed for kamphold.

Der var sympati for forslaget. Det blev foreslået at to 3 mands hold kan dele 3 borde så vi ikke som nu har en situation vor 6 mand skal spille kamp på et bord imens der står 10-12 andre lokalet og hygge træner med 2 mand på. General forsamlingen beslutter at bestyrelsen laver nogle husregler vi kan hænge op i lokalet så vi slipper for bøvl omkring ret til borde.

Michael laver et oplæg til bestyrelsen omkring husregler ved retten til borde ved kampafvikling.

 

7. Beretning om Penthouse Bordtennis (CPH Bordtennis) ved Mads.

Idéen er at klubberne får færre udgifter til trænere, dommere og spillere og derved kan udnytte ressourcer bedre.

Team Copenhagen giver 150.000 kr. til CPH Bordtennis.

CPH Bordtennis har indgået sponsor aftale med Penthouse nightclub om navnet. Således at klubben nu officielt hedder Penthouse Bordtennis. Penthouse nightclub betaler 80.000 kr. for sponsoratet.

Der vil blive afholdt general forsamling. Hvor der skal vælges en bestyrelse. Brønshøj skal have en repræsentant med i bestyrelsen for Penhouse Bordtennis. Denne person udpeges af bestyrelsen i Brønshøj Bordtennis.

 

8 Valg af bestyrelsen.

Valg af Formand.

Mads takkede af for denne gang, Som ny formand blev John Kjær valgt.

Menige bestyrelses medlemmer.

Emil, Søren, og Martin genopstilte alle og blev genvalgt.

Michael genopstilte ikke. Torben James blev valgt ind som ny i bestyrelsen.

Suppleanter. Mads og Michael blev valgt som suppleanter.

Revisor. Janick stopper da han ikke har tid. Flemming Larsen blev valgt som  ny revisor.

Revisor supplant. Claus Biehl blev genvalgt.

 

9. Eventuelt.

Flemming beretter om problemstillingen med det nye ventilations anlæg. Han er fortsat i dialog med kommunen omkring de problemer der er med temperaturen i lokalet.

Flemming er i gang med at ompolstre stolene.

Flemming nævner at klubben kan søge Grøndal centret om midler til vedligehold og nyt udstyr i lokalet. Bestyrelsen sender forslag til Flemming som så går videre med det til Grøndal centret.

Bjarne takkede Mads for det store arbejde han har lavet gennemtiden som Formand for klubben. Og der var købt en kurv med lidt vin og andet godt til ham.

Michael fik også 2 flasker vin for sit arbejde i bestyrelsen.

 

10. Afslutning.

Efter en veloverstået general forsamling, sluttede vi af med det traditionelle Brønshøj hurra råb.

Udskriv Email

Referat general forsamling 2015

Referat fra generalforsamling i Brønshøj Bordtennisklub d. 23. marts 2015.

 1. Torben blev valgt til dirigent.

  Tilstede var 5 Bestyrelses medlemmer samt 8 klub medlemmer.

  Torben konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til klubbens vedtægter.

 2. Michael valgt til referent.

 3. Beretning fra formanden.

  Mads indledte med at konstatere at det har været et hårdt år økonomisk for klubben. Vi har færre ungdomsspillere og seniorspillere, og FOS midlerne er blevet mindre.

  Vi har fået midler fra Team Copenhagen. Team Copenhagen efterspørger dog mere samarbejde mellem Brønshøj og Københavns Bordtennisklub. De vil have noget for pengene.

  DBTU har fået ny bestyrelse. Deres økonomi er heller ikke for god. De ønsker også mere medlemstilgang.

  Ungdomsafdelingen vil lave nogle tiltag der kan skabe bedre økonomi. I støbeskeen er bl.a. et lotteri.

  Vi har mange dygtige trænere, og vi har gode resultater sportsmæssigt. Men det er dyrt, og det er vigtigt at der fokuseres på at økonomien er bæredygtig.

 4. Beretninger fra udvalg.

  Ungdom. Ved Emil.

  Der er færre medlemmer i talent- og eliteafdelingen.

  Begynderholdet er efterhånden fuldt og nogle spillere skal rykkes op.

  Udgifterne skal bringes ned. En ide er større og bedre samarbejde med Københavns Bordtennisklub samt lotterier.

  Sportsligt bliver der lavet gode resultater.

  Top 12 Drenge: Thor Christensen nr. 1 og vinder dermed top 12 drenge.

  Top 12 Pige: Louise Steffens blev nr. 2.

  Top 12 Junior: Sophie Wallø blev nr. 3.

  Emil siger at vi skal blive bedre til at inddrage forældrene.

  Torben spørger hvordan FOS tilskuddene er blevet mindre. Bjarne forklarer at de har lavet om så man nu får pr. spiller i forhold til tidligere, hvor tilskuddet var pr. spiller samt pr. hold kamp.

  Esther. Spørger om trænerudgifterne vil stige hvis vi samarbejder med Københavns Bordtennisklub. Mads forklarer at dette ikke er meningen tvært imod vil trænerudgifterne blive mindre.

  Senior serie spillere. Ved Ole.

  Vi har fået en træningsdag om mandagen. Det går generelt godt. Der er kommet nogle nye medlemmer om mandagen.

  John spørger om Victor kan vise lidt mere øvelser i stedet for bare at sætte i gang og sidde lidt og vente til næste øvelse. Der er flere der har meldt tilbage på at det ønskes træneren bliver lidt bedre til at vise øvelserne og gå rundt mellem spillerne.

  Bestyrelsen kontakter Victor og snakker med ham omkring det.

  Øst serien: Et hold er i kvalifikationsspil til 2. division. Det andet hold rykker ned i serie 1.

  Serie 2: Et hold er i slutspil om oprykning til serie 1. De andre hold bliver i serie 2.

  Serie 3: 1 hold er rykket op i serie 2. Det andet hold sluttede midt i rækken og bliver dermed liggende i serie 3 i næste sæson.

  Serie 4: Holdet sluttede midt i rækken.

  Senior DBTU. Ved Mads.

  Overbygnings hold med Københavns Bordtennisklub – Junior:

  Holdet er i skrivende stund i slutspillet.

  2 division:

  Holdet sluttede som nr. 4. Er tilfredsstillende især med tanke på at der gennem det meste af sæsonen var problemer med at stille spillere til holdet.

  1 division:

  Holdet vandt guld. Dette er superflot, vi kunne rent faktisk have 2 hold i Stiga divisionen. Det er selvfølgeligt ikke tilladt. Men det viser at vi har rigtigt mange gode spillere i klubben, at vi rent faktisk kunne stille 2 hold til den bedste række i Danmark.

  Stiga divisionen:

  Holdet nåede kvartfinalen hvor vi tabte 2-1 til OB efter en meget tæt 3 kamp der desværre ikke gik vores vej.

  Dame elite:

  Holdet blev nr. 3 i grundspil. Holdet har vundet 2 semifinaler. Og er lige nu i finalen.

  Individuelle DM mesterskaber:

  Thomas Jensen og Tina Stochmai vandt bronze i Mix double.

  Sophie Wall og Nikoline Kofoed vandt guld i dame double.

  Torben efterspørger mere info omkring elite kampe på hjemmesiden og via mail så klubbens medlemmer ved når der spilles og kan komme som tilskuere.

  Jacob efterspørger om man kan linke Facebook News til hjemmesiden. Michael svarer at han vil snakke med Ljubisa omkring om det kan lade sig gøre rent programmeringsmæssigt.

  DBTU Veteran. Ved Mads.

  3 hold deltager i år, sidste runde afvikles næste weekend, så endelige placeringer kendes endnu ikke:

  40 års: deltager i medaljeslutspil – men kan ikke nå medalje i år.

  50 års: deltager i medaljeslutspil – kan stadig nå bronze.

  60 års: har maksimumpoint og vinder nok guld eller sølv.

  Guldhåb i single:

  40 års: Sune Larsen

  50 års: Teis Jonasson

  65 års: Helge Kocman

  Ældre bordtennis 60 +. Ved Torben.

  Afdelingen er oppe på 70 medlemmer.

  Afdelingen holder mange stævner og arrangementer.

  Har et godt samarbejde med DGI hvor Gert Jørgensen er tovholder.

  Har holdt 7 stævner i år.

  Der er kommet mange damespillere. Der er også startet 60 + Dametræning hver mandag med Gert, som er blevet er en stor succes.

  60 + vil skrive på hjemmesiden når de holder stævner så alm. træning er aflyst, og andre klubmedlemmer dermed ikke går forgæves, når de kommer for at træne.

  Afdelingen har haft besøg af den svenske klub Falkenberg BTK hvor de holdt en fest om aftenen.

  Vil holde klubmesterskaber i næste måned.

  Holdt fest med ledsager i november med Italien som team med gondol og karneval i Venedig.

  Har holdt bedsteforældre + børnebørn dag.

  Esther. Roser Torben for artikler på hjemmesiden. Og efterspørger at det ligger på forsiden.

  Arbejder på at alle betaler kontingent.

 5. Økonomi. Bjarne.

  Aktiver og passiver passer ikke helt. Grunden er at det er sat forkert op i regnskabet.

  Net betaling kører som det skal.

  Torben foreslår nogle ændringer til hvordan regnskabet sættes op så det er mere let læseligt. Dette blev godkendt af alle tilstede værende.

  Esther bemærker at der er blevet brugt 6400 kr. til forplejning i Grøndals Centret. Mads svarer at det er fra 75 års festen.

  Torben bemærker at egenkapitalen er svundet meget. Bestyrelsen skal passe mere på at udgifterne ikke stiger.

  Jacob bemærker at ungdomsafdelingen bruger for mange penge i forhold til indtægter. Måske skal der værre færre elitetrænere til de mindre øvede.

  Jacob Asmussen vil gerne melde sig til en styregruppe der kan kikke på økonomi i ungdomsafdeling og skabe flere indtægter. Kasper vil også gerne være aktiv i at lave lotterier osv. Senior 60+ kan også kontaktes.

  Torben James bemærker at han har tanker om at lave et lotteri der kan skabe 5.000 –10.000 kr. i overskud til jul.

  Fra næste sæson vil trænerkontrakter blive lavet ½ år årligt så klubben ikke er økonomisk bundet i for lang tid ved medlemsfrafald.

  Lis bemærker at i Ballerup har de et arrangement hvor børnene i kommunen kan komme og spille en uge i ferien for at tiltrække medlemmer.

  Regnskabet blev godkendt af general forsamlingen.

 6. Kontingent.

  Bestyrelsen foreslår at kontingent satserne forbliver uændret i forhold til sidste år.

  Bestyrelsen foreslår dog at første kontingent betaling bliver rykket frem til den 1/9. Grunden er at der ved første kontingent opkrævning også bliver betalt licens. Meningen er at de medlemmer der ikke har betalt kontingent og licens ikke bliver sat på kamphold. Så det ikke ender med at klubben bliver nødt til at betale licenser for spillere der ikke har betalt selv.

  De uændrede satser samt flytning af kontingent betaling til d. 1/9 blev godkendt af general forsamlingen.

 7. Indkomne forslag.

  Der var Ingen indkomne forslag.

 8. Valg af bestyrelse.

  Næstformand: Ole genopstillede og blev enstemmigt valgt

  Kasserer: Bjarne genopstillede og blev enstemmigt valgt.

  Øvrige bestyrelses medlemmer:Søren, Michael, Martin, og Emil. Genopstillede alle og blev enstemmigt valgt.

  Valg af suppleanter: Kasper og John stillede begge op og blev begge valgt ind i bestyrelsen som suppleanter.

  Valg af revisor: Janick har valgt at trække sig. Torben James blev valgt.

  Revisor suppleant: Claus Biehl. Var ikke tilstede men have givet tilkendegivelse om at han genopstiller og blev enstemmigt valgt.

 9. Eventuelt.

  Esther syntes der flyder med bolde og efterspørger bedre oprydning. Jacob siger at mange bolde går i stykker, men vil blive bedre til at børnene samler alle bolde op og sørger for at lokalet ser pænt ud efter træningen er slut.

  Trænerne skal sørge for at alle bolde bliver aflåst efter træning. Der ligger også nogle gange opsamlingsnet og flyder.

  Kasper foreslår at vi på bagvæggen opsætter billeder af klubmedlemmer nye som gamle fra de forskellige afdelinger.

  Krølle spørger om man skal stille op i officielt klubtøj når man er ude og spille. Det skal man vidst hvis det er helt rigtigt ifølge DBTU. Men i de lavere rækker er der mange der ikke gør det i praksis.

  Torben spørger om vi har en strategi for udskiftning af borde. Da mange af dem er noget slidt og revnet osv. Bestyrelsen vil se om der kan findes plads i økonomien til indkøb af nye borde.

  Mads foreslår en oprydningsdag hvor vi kan få lavet en ordentlig oprydning og få overblik over hvad der skal udskiftes osv. Mads melder en dag ud.

  Mads foreslår. At vi indstiller os selv til at være årets klub. Vi har som klub mange punkter der gør os kvalificeret til at blive årets klub. Bl.a. en kæmpe succesfuld 60 + afdeling. Specifik 60+ dame træning. Vi kunne reelt have to Stiga divisions hold, da vi vandt 1 division. Vi har mange gode ungdoms resultater + flere seriehold der er rykket op.

  Mads snakker med Søren om at skrive indstilling til DBTU hvor vi nominerer os selv som årets klub.

 10. Afsluttende bemærkning.

  Vi slutter general forsamlingen af med det traditionelle Brønshøj råb.

  Bestyrelsen. Takker alle for valget.

 

Udskriv Email

Generalforsamling 2013

Læs referat fra Generalforsamling den 26-3-2013 her.

Udskriv Email

Referat general forsamling 2014

Referat fra generalforsamling Brønshøj bordtennis klub marts 2014.

 

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 19 marts. Der var 5 bestyrelses medlemmer samt 8 klub medlemmer til stede.

 

1. Torben blev valgt til dirigent.

 

Torben efterspurgte om indkaldelsen til generalforsamlingen var sket korrekt i henhold til klubbens vedtægter og love. Det var den. Dagsordenen bør imidlertid fremgå på hjemmesiden sammen med indkaldelsen.

 

Torben ønskede dog en lidt bedre kommunikation næste år så det bliver mere synligt for alle hvor og hvornår der afholdes generalforsamling. Så vil der måske også komme flere medlemmer. Dette tager bestyrelsen til efter retning fremover.

 

Michael blev valgt til referent.

 

2.  Formandens beretning. Mads fremlagde beretning for året hvor han gjorde rede for følgende punkter.

 

 • Herrernes Stiga divisions hold har klaret sig flot i første sæson. Vi endte rejsen i slutspillet mod Vedbæk, men alt i alt har holdet gjort det superflot og klart levet op til målet om at blive i Stiga divisionen.

 

 • Vi har fået kæmpetalentet Anders Lind i klubben. Anders har dog været skadet i starten af sæsonen. Men Anders har fået spillet nogle kampe hen mod sæsonens afslutning, og det er planen at han i næste sæson skal spille fast på Stiga divisions holdet.

 

 • Elite damerne havde på tidspunktet for generalforsamlingen vundet første semifinale i slutspillet (Som en bemærkning kan nævnes at de på skrivende tidspunkt også vandt den anden semifinale og er nu i finalen)

 

 • Klubben har hentet 3 medaljer ved DM i bordtennis. Izabell vandt Bronze i single, samt Sølv i double. Derudover Vandt Kasper Schubeler og Thomas Jensen Bronze i double.

 

 • Klubben fylder 70 år. I den forbindelse planlægges der et arrangement som sandsynligvis bliver på et tidspunkt sidst i august.

 

 • 60 + Afdelingen fungerer rigtigt godt. Afdelingen fremhæves af Mads hvor han roser at de er meget velfungerende, socialt, har træning, møder andre klubber og laver forskellige arrangementer.

 

 • Oprydning og orden. Mads syntes det er lidt sløjt at det ofte roder, folk rydder ikke op efter sig. Bold-bander flyder, der ligger affald i håndklæde kasser, boldnet bliver ødelagt osv. Mads ønsker at alle medlemmer bliver bedre til at holde orden og værne om klubbens redskaber.

 

3. Ungdoms udvalg. Dennis fremlagde følgende punkter.

 

 • Der er faldende medlemsantal i Ungdomsafdelingen.

 

 • Begynder træning fungerer godt med Lars Emil som træner.

 

 • Ungdom Elite. Der har i denne sæson været satset meget på eliten. Med nogle af de bedste trænere samt flere trænere på samme tid. Det er dog beklageligt at der er få spillere der reelt har niveau til at spille elite, og der skal tænkes i nye veje fra næste sæson for at få tingene til at hænge sammen økonomisk og sikre at det bliver attraktivt og sjovt for de bedste ungdoms spillere at spille i Brønshøj.

 

 • Torben spørger ind til hvordan medlemsantallet i ungdomsafdelingen har udviklet sig og hvordan vi kan bliver bedre til at sørge for at klubben er attraktiv for børn og unge.

 

 • Dan syntes der mangler nærvær mellem trænere og børn. Er der leg nok eller bliver det hele for seriøst ? Er de nuværende trænere gode nok til at inddrage børnene med leg og sjov samtidig med at der også er seriøsitet. Hvilke redskaber/værktøjer kan klubben give vore trænere til at blive bedre til det.

 

 • Dennis foreslår der bør være bedre kontakt og dialog mellem trænere- forældre - bestyrelse for at sikre at det er attraktivt og sjovt for børn og unge at spille i klubben.

 

 • Kasper Michelsen vandt Bronze i drenge Single.

 

 • Kasper Michelsen og Sofie Egeholt har vundet Guld ved DM i Junior mix-double.

 

 • Dennis ønsker fra næste sæson at trække sig fra ungdomsudvalget. Han vil dog meget gerne stadig hjælpe til i baggrunden, men ønsker ikke at være frontfigur. Lars Emil melder op at han gerne vil overtage Dennis post som formand for ungdomsudvalget.

 

4. Senior udvalg. Ole fremlagde beretning fra Senior udvalget.

 

 • Der afholdes klub mesterskaber for senior spillere den 15. april.

 

 • Michael efterspørger om der kan komme mere aktivitet i senior afdelingen, med fast træning og måske på sigt andre aktiviteter noget lignende dem som der er i 60 + Afdelingen.

 

 • Dan syntes også der mangler aktivitet og påpeger at det kan være svært at komme ind som nyt medlem uden nogen makker at spille med. Da der ikke er noget naturligt samlingspunkt med træning for nye medlemmer, og de derfor nemt kan komme til at stå alene uden nogen at spille med.

 

 • Det er bestyrelsens intention at der fra næste sæson skal gøres mere for senior afdelingen, der skal gerne laves en fast ugentlig aften med senior træning for spillere i serie 2-4.

 

 • Esther og Rita ønsker at trække sig fra udvalget. Michael vil gerne ind og deltage i udvalget.

 

5. 60 + afdelingen (Dette punkt var oprindeligt ikke med i dagsordenen, da det ikke står i vedtægterne. Men Henrik efterspurgte det, og der var bred enighed i forsamlingen at det kun er naturligt at der også er et 60 + udvalg og således også et punkt for det på generalforsamlingen. Det vil herefter blive indført i vedtægterne (på et passende tidspunkt) at dette punkt skal indgå i dagsordenen på fremtidige generalforsamlinger)

 

Torben fremlægger og beretter om følgende fra 60+ udvalget.

 

 • 60 + afdelingen har ca. 70 medlemmer.

 

 • Afdelingen spiller tirsdag, torsdag og fredag, hvor der om fredagen er arrangeret træning med Lars Møller og Helge Kocman. Senest er der udvidet med træning mandag formiddag kl. 10-12.

 

 • Afdelingen fungerer supergodt sammen socialt, hvor der afholdes runde fødselsdage, og turneringer, og de har også en slags pyramide turnering hvor de kan udfordre hinanden.

 

 • 60 + Afdelingen er også venskabsklub med den svenske klub Falkenberg bordtennis, hvor de mødes og spiller turnering mod hinanden.

 

6. Bjarne fremlagde regnskabet.

 

 • Året i runde tal. Indtægter 235.000 Kr. Udgifter  -315.000 Kr.. Samlet resultat - 80.000 Kr.

 

 • Det ser voldsomt ud med et minus på 80.000 Kr. En del af forklaringen er dog at Team Copenhagen tilskud på 60.000 Kr. for året 2013 først bliver udbetalt 2014 og derfor ikke er bogført i 2013. Dette vil således rette noget op på tingene når de penge kommer.

 

 • Klubbens egenkapital er på ca. 78.000 Kr. så vi er ikke på nogen måde truet økonomisk. Men der skal dog tænkes i nye baner hvad der kan gøres for at styrke økonomien i klubben.

 

 • 60+ Afdelingen er igen et prisværdigt eksempel. Afdelingen har indtægter for 26.000 og udgifter for 6.000

 

 • Senior afdelingen kører nogenlunde rundt og hviler i sig selv angående indtægter/ udgifter.

 

 • Ungdoms afdelingen er meget dyr og er klart den største økonomiske byrde. Den er dog også et væsentligt grundlag for klubbens eksistens, da det ellers ville være umuligt at have så gode lokaler og få kommunalt tilskud uden denne afdeling.

 

 • Fra næste sæson vil kommunalt FOS tilskud blive mindre. Da det fremover bliver en ny måde at tilskuddet bliver udregnet på, og hvor aktivitetstilskuddet bliver fjernet i følge nye regler.

 

 • Der er god grund til at tænke over tingene, og se på hvad vi kan gøre bedre for at styrke økonomien i klubben. Er der f.eks. sammenhæng mellem udgifter til trænere i forhold til antallet af medlemmer i ungdoms afdelingen ?

 

 • Torben efterspørger at man fremover kan se det forudgående års posteringer på regnskabet så det bliver muligt at sammenligne regnskabet med tidligere år. Bjarne svarer at det vil det blive fremover.

 

7. Godkendelse af Formandens beretning og regnskab.

 

 • Formandens beretning, samt regnskabet blev enstemmigt godkendt af alle tilstedeværende.

 

8. Forslag fra bestyrelsen om kontingent forhøjelse.

 

 • Bestyrelsen foreslog følgende kontingent ændringer. som følge af generelle prisstigninger samt øgede omkostninger ved brug af Conventus medlems databasen

                     

 • Ungdom Kr. 1400/år Inklusiv licens
 • Ungdom Elite og Talent Kr. 1900/år Inklusiv Licens.
 • 60+ Kr. 500/år
 • Senior. Der laves to særskilte kontingenter.
 • Senior Motionist uden kamp licens Kr. 1300/år
 • Senior Turnerings spiller Kr. 1800/år inklusiv kamplicens.

 

 • Torben Efterspørger bedre varsel om mere information vedrørende bestyrelsens forslag om kontingent ændringer. 60 + Udvalget ville gerne have haft bedre besked. Bestyrelsen tager dette til efterretning og lover at informere bedre næste gang i lignende situationer.

 

 • Torben spørger om det er muligt at 60+ kontingentet kan blive betalt halvårligt i stedet for som nu kun helårligt. Bestyrelsen bakker op om dette, da det kun er naturligt at 60+ også kan betale halvårligt som alle andre afdelinger i klubben.

 

 • Kontingent ændringerne blev enstemmigt vedtaget af alle tilstedeværende på generalforsamlingen.

 

9. Valg af bestyrelses medlemmer, suppleanter og revisor.

 

 • Mads blev genvalgt som Formand.

 

 • Ole og Bjarne var ikke på valg i år.

 

 • Michael og Martin blev genvalgt som bestyrelses medlemmer.

 

 • Søren Eriksen og Lars Emil blev begge valgt ind i bestyrelsen som nye ansigter.

 

 • Dennis og John træder ud af bestyrelsen. De blev dog begge valgt som bestyrelses suppleanter.

 

 • Janick Petersen blev genvalgt som revisor. Claus Biehl blev genvalgt som revisor suppleant.

 

10. Eventuelt.

 

 • Krølle efterspørger mere ensartede spillertrøjer. Det ser bedre ud at alle spiller i samme trøje frem for det rodede indtryk det giver når nogle har forskellige trøjer på. Det er en god pointe - men nok svært i praksis at bestemme hvilket tøj folk har på når de spiller kampe. Vi kan dog prøve at gøre det mere synligt hvor og hvordan man køber klubtøj.

 

11. Afslutning

 

 • Vi slutter aftenen af med at udråbe et hurra råb for Brønshøj Bordtennis og herefter går alle hvert til sit.

 

 • Det skal lyde stort tak til alle som deltog i generalforsamlingen.

 

Referent:  Michael Christensen

Udskriv Email