Referater ungdomsudvalg

Referater ungdomsudvalg

Referat fra ungdomsudvalgsmødet den 23 maj 2011

Fremmødte: Dennis Jensen, Christian Kokborg, Mogens Lund Andersen, Gitte hvid, Rasmus Buntzen.

Gæster: Mads Schiellerup, Morten Olsen.
_______________________________________________________________________________

 

Da det var første møde i det nyetablerede ungdomsudvalg, var det primære formål at få hilst på hinanden og gennemgå kommissoriummet, så alle kunne få en fornemmelse af de opgaver, der ligger i udvalget. Mødet har derfor denne gang ikke haft til formål at fordele arbejdsopgaverne eller finde løsninger på nuværende problemstillinger.

Mads fortalte lidt om årsagen for opstart af ungdomsudvalget. For det første indgår ungdomsudvalget som en del af de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som skal være på plads for at klubben kan indgå i Team Copenhagens støttekoncept. En anden væsentlig årsag er selvfølgelig at forældre og spillere også får indflydelse på opgaverne i ungdomsudvalget, som tidligere primært har ligget hos Mads og Morten.

Vi gennemgik herefter de opgaver, som er indholdt i kommissoriummet, hvor følgende punkter blev diskuteret:

Sæsonplan for ungdom
Planen indeholder stævner og mesterskaber og skal ligge klar primo september. Tanken er, at der skal være adgang til planen via Brønshøjs hjemmeside. Dermed vil planen altid være tilgængelig og up-to-date.

Konfliktløsning - spiller/forældre
Under normale omstændigheder vil det være en løbende proces, som varetages direkte af træneren. Det vil derfor kun være større konflikter, som ikke umiddelbart kan løses, som bringes op i udvalget.

Stævner
Der var enighed om, at det er vigtigt, at der altid er en coach til stede, når der spilles stævner. Det optimale er, at der er træneren for den enkelte spiller, som coacher, men det kunne også være en af de ældre spillere, som ikke spiller den pågældende dag. Vi var inde på, at det evt. kunne indgå i trænerkontrakten, som en del af de forventninger, der stilles til træneren.

Tilmelding til stævner
Gitte nævnte, at DBTU er på vej med et nyt tilmeldingssystem, hvor forældre/spiller selv kan foretage tilmelding og betaling direkte via dankort. Det skal i første omgang kun ses som en alternativ mulighed. Det vil stadigvæk være muligt at tilmelde sig som hidtil via mail og efterfølgende giro-betaling. Systemet forventes at være klar til august.

Hjemmesiden
Mads udtrykte, at det kunne være rart, hvis spillere/trænere eller forældre var mere aktive med at komme med indlæg til hjemmesiden. Pt. har vi endnu ikke opdateret med de flotte resultater fra DM - hmmm.
Så det er afgjort en af de ting, som skal forbedres markant, da det er Brønshøjs primære ansigt udadtil.

Vi er lidt sent ude, men vi blev enige om at afvikle klubmesterskabet for ungdom mandag den 6/6 og torsdag den 9/6. Mads sender indbydelse ud til spillerne/forældrene. Spillerne grupperes efter spillestyrke, så der bliver en A- og B-række samt en pusling- og yngre drenge-række.

Næste møde er tirsdag den 6-6-2011 kl. 17.00.


Udskriv Email

Referater ungdomsudvalg

Referat fra ungdomsudvalgsmødet den 23 maj 2011

Fremmødte: Dennis Jensen, Christian Kokborg, Mogens Lund Andersen, Gitte hvid, Rasmus Buntzen.

Gæster: Mads Schiellerup, Morten Olsen.
_______________________________________________________________________________

 

Da det var første møde i det nyetablerede ungdomsudvalg, var det primære formål at få hilst på hinanden og gennemgå kommissoriummet, så alle kunne få en fornemmelse af de opgaver, der ligger i udvalget. Mødet har derfor denne gang ikke haft til formål at fordele arbejdsopgaverne eller finde løsninger på nuværende problemstillinger.

Mads fortalte lidt om årsagen for opstart af ungdomsudvalget. For det første indgår ungdomsudvalget som en del af de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som skal være på plads for at klubben kan indgå i Team Copenhagens støttekoncept. En anden væsentlig årsag er selvfølgelig at forældre og spillere også får indflydelse på opgaverne i ungdomsudvalget, som tidligere primært har ligget hos Mads og Morten.

Vi gennemgik herefter de opgaver, som er indholdt i kommissoriummet, hvor følgende punkter blev diskuteret:

Sæsonplan for ungdom
Planen indeholder stævner og mesterskaber og skal ligge klar primo september. Tanken er, at der skal være adgang til planen via Brønshøjs hjemmeside. Dermed vil planen altid være tilgængelig og up-to-date.

Konfliktløsning - spiller/forældre
Under normale omstændigheder vil det være en løbende proces, som varetages direkte af træneren. Det vil derfor kun være større konflikter, som ikke umiddelbart kan løses, som bringes op i udvalget.

Stævner
Der var enighed om, at det er vigtigt, at der altid er en coach til stede, når der spilles stævner. Det optimale er, at der er træneren for den enkelte spiller, som coacher, men det kunne også være en af de ældre spillere, som ikke spiller den pågældende dag. Vi var inde på, at det evt. kunne indgå i trænerkontrakten, som en del af de forventninger, der stilles til træneren.

Tilmelding til stævner
Gitte nævnte, at DBTU er på vej med et nyt tilmeldingssystem, hvor forældre/spiller selv kan foretage tilmelding og betaling direkte via dankort. Det skal i første omgang kun ses som en alternativ mulighed. Det vil stadigvæk være muligt at tilmelde sig som hidtil via mail og efterfølgende giro-betaling. Systemet forventes at være klar til august.

Hjemmesiden
Mads udtrykte, at det kunne være rart, hvis spillere/trænere eller forældre var mere aktive med at komme med indlæg til hjemmesiden. Pt. har vi endnu ikke opdateret med de flotte resultater fra DM - hmmm.
Så det er afgjort en af de ting, som skal forbedres markant, da det er Brønshøjs primære ansigt udadtil.

Vi er lidt sent ude, men vi blev enige om at afvikle klubmesterskabet for ungdom mandag den 6/6 og torsdag den 9/6. Mads sender indbydelse ud til spillerne/forældrene. Spillerne grupperes efter spillestyrke, så der bliver en A- og B-række samt en pusling- og yngre drenge-række.

Næste møde er tirsdag den 6-6-2011 kl. 17.00.


Udskriv Email