Politiker

ELITEPOLITIK FOR BRØNSHØJ BORDTENNIS

 

Målgruppe

Klubbens elitegruppe er primært klubbens 1. og 2. hold. Fra juniorer (fra 15 år) skal de have niveauet til at spille divisionsbordtennis. Juniorerne forventes at træne 5-7 pas om ugen. Senioreliten forventes at træne 2-3 gange om ugen. Vi arbejder med en gruppe på 10-12 spillere.

 

Formål

Vi ønsker at have turneringshold på højt niveau, således at talenterne har et højt niveau at stræbe efter.

 

Prioritering

Vi prioriterer ressourcerne og økonomien pr. person ligeligt mellem talenterne og eliten.

 

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Den bestyrelsesansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for at Sportschefen lever op til elitepolitikken. Elitestrategi udarbejdes (August 2012)

 

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Sportschefen er ansvarlig for implementering af elitestrategien.

 

Kommunikation

Politikken skal synliggøres på hjemmesiden og der henvises til politikken i velkomstfolderen. Den primære målgruppe er: forældre, medlemmer, trænere og sponsorer.

 

Udskriv Email

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNSHØJ BORDTENNIS

 

Målgruppe

Vi ønsker primært at fokusere på klubbens interne kommunikation. Målgruppen er medlemmer, trænere, bestyrelse og udvalg samt forældre. (Sidste nyt som menupunkt på hjemmesiden).

 

Formål

Vi ønsker at styrke kommunikationen i klubben og udarbejde fælles mål for området. Vi ønsker, at medlemmerne har muligheder for at kommunikere sammen. Vi skal kunne nå vores medlemmer hurtigt og målrette vores kommunikation.

 

Prioritering

Vi ønsker at prioritere kommunikationsområdet højt de kommende år.

 

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Klubbens formand er ansvarlig for kommunikationspolitikken.

 

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Bestyrelsens IT-ansvarlige er ansvarlig for implementering af kommunikationsstrategien.

 

Kommunikation

Politikken skal synliggøres på hjemmesiden og der henvises til politikken i velkomstfolderen. Den primære målgruppe er: forældre, medlemmer og trænere.

 

Udskriv Email

REKRUTTERING- OG FASTHOLDELSESPOLITIK FOR BRØNSHØJ BORDTENNIS

 

Målgruppe

Vi ønsker de kommende år at arbejde med følgende målgrupper indenfor rekruttering og fastholdelse de kommende år:

 

  • Fastholdelse - 15-25 årige
  • Fastholdelse af ”sekundaspillere” – ØBTU-spillere m.m.
  • Rekruttering af + 60 årige
  • Rekruttering og fastholdelse af hjælpere

 

Formål

Vi ønsker at strukturere og målrette vores rekruttering- og fastholdelsesarbejde. Vi ønsker at udnytte ledige tider endnu bedre og styrke klubbens økonomi. Vi ønsker at have alle aldersgrupper repræsenteret. Vi ønsker at have et stabilt socialt miljø, hvor medlemmerne taler sammen på tværs af aldersgrupper.

 

Prioritering

Vi ønsker at have særligt fokus på fastholdelsesdelen. Mens rekrutteringsindsats vil have mindre fokus for nærværende.

 

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Ansvaret for klubbens rekruttering- og fastholdelsespolitik er næstformanden.

 

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Formanden for klubbens aktivitetsudvalg har ansvaret for implementering af strategien.

 

Kommunikation

Politikken skal synliggøres på hjemmesiden og der henvises til politikken i velkomstfolderen. Den primære målgruppe er: forældre, medlemmer og trænere.

 

 

 

 

Udskriv Email

TALENTPOLITIK FOR BRØNSHØJ BORDTENNIS

 

Målgruppe

Puslinge-drenge (6 år til og med 15 år). Fra 6-11 år handler det om at kunne ramme bordet, benarbejde, evnen til lære, koncentration, opbakning fra forældre. Gruppen forventes at være på 15-20 spillere.

11-15 år handler dette om træningsindstilling, teknik, fysisk formåen, mentale, typisk i top 20 i aldersgruppen. Gruppen forventes at være på 6-8 spillere.

Formål

Vi ønsker at udarbejde en talentpolitik for at have en rettesnor for talentarbejdet og for at
tilgodese de unges ønsker. Vi ønsker at dygtiggøre og fastholde talenterne i klubben. Formålet er at synliggøre over for forældre og medlemmer, hvilke strategier klubben arbejder efter.

 

Prioritering

Vi prioriterer ressourcerne og økonomien pr. person ligeligt mellem talenterne og eliten.

 

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Den bestyrelsesansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for at ungdomsudvalget lever op til talentpolitikken.

 

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Cheftræneren er ansvarlig for implementering af talentstrategien.

Kommunikation

Politikken skal synliggøres på hjemmesiden og der henvises til politikken i velkomstfolderen. Den primære målgruppe er: forældre, medlemmer, trænere og sponsorer.

 

Udskriv Email