Målsætninger

Mål

(mål skrivet med kursiv skrift er opnået)

Sportslig indsats

 1. Drengedivisionshld hvert år (maj 2010)
 2. Min. 1 divisionshold for herrer (august 2010)
 3. træningsmiljø som skaber talentudvikling (juni 2011)
 4. Struktureret træningsmiljø for alle seniorer (august 2012)

Sociale

    5.    En klub hvor der skabes relationer på tværs af aldersgrupper og niveauer (december 2013)

Kommunikation-organisatorik

    6.    Klar og tydelig komunikation (rød tråd) fra bestyrelse til medlemmer og omvendt ( august 2012)                                

    7.    Velfungerende udvalg (august 2011

Økonomi

    8.    Medlemstal - min.200 og max. 250- heraf min. 80 ungdomsspillere (juni 2013)

    9.    Omsætning - 400.000 kr. heraf 150.000 kr. fra andre indægtskilder end kontingenter/fos-midler(december 2013)

Faciliteter

   10.   Ekstra lokale til træning (august 2012)

 

 

 

 

Udskriv Email

Målsætning

 • En aktiv og synlig bestyrelse.
 • Rådighed over egne lokaler.
 • En flad ledelsesstruktur.
 • Nye medlemmer modtages på ordentlig vis og gives relevant information på stedet, samt oplyses om adressen på klubbens hjemmeside for yderligere info.
 • Alle kategorier af medlemmer skal tilbydes træning og instruktion af kompetente trænere, således at alle kompetenceniveauer og aldersgrupper finder det spændende og attraktivt at være medlem af klubben.
 • Det tilstræbes at opnå de bedst mulige sportslige resultater på alle fronter, primært ved hjælp af egne spillere.
 • Klubbens hjemmeside skal holdes ajour og være informativ i en udstrækning, så alle væsentlige oplysninger kan findes der.
 • Forældre til ungdomsspillere inddrages i videst mulig omfang i klubbens arbejde.
 • Det tilstræbes, at der iværksættes arrangementer for at tilgodese en god klubånd og sammenhold på tværs af aldersgrupperne.
 • Medlemmerne, og her ikke mindst seniorerne, skal være sig bevidst, at klubben drives af ulønnede frivillige personer, og at alle bør give en hånd med, når man ser, at der er behov for det. Også uden at man bliver bedt om det.
 • I mulig udstrækning afsættes der økonomiske midler til energiske og talentfulde ungdomsspilleres deltagelse i lejre og stævner.
 • Der skal arbejdes kontinuert på at udvikle klubbens medlemstal, men det skal ske med behørig hensyntagen til, at der også skal være spillemuligheder, således at vi ikke blot får en stor tilmelding og efterfølgende udmelding af personer.
 • Klubben skal arrangere stævner, mesterskaber mm., således at sporten og klubben markedsføres på bedste vis.
 • Der skal arbejdes målrettet på at skaffe sponsorer, da klubben derved bliver i stand til at tilbyde medlemmerne bedre faciliteter samt give tilskud til fjerntliggende stævner etc.

 

DIS
09.08.2009

 

Udskriv Email